Skolebetaling

  Udfordrende undervisning

   Oprigtig Tro

    Ægte Fællesskab

    Skolebetaling

    Det koster i skoleåret 2018/19 2.150 kr. pr. uge at gå på Frydensberg, hvis man går i 8. eller 9. klasse. Det koster 2.250 kr. pr. uge, hvis man går i 10. klasse.

    Et skoleår består af 42 kursusuger.

    Deudover er der et indmeldingsgebyr på kr. 2.000 kr., som ikke refunderes. For indmeldingsgebyret får eleven dog skoletrøje/ tøj, skolefoto og gratis vask.

     

    EGENBETALING

    Egenbetaling er det beløb, der reelt skal betales, når man fra skolens ugepris har fratrukket elevstøtten fra staten.

     

    ELEVSTØTTEN

    Staten yder et tilskud til efterskoleophold, kaldet elevstøtte. Elevstøtten afhænger af forældrenes samlede indkomstgrundlag to år før eleven skal på efterskole. Elevstøtten påvirkes af hjemmeboende børn under 18 år, som har folkeregisteradresse i husstanden, ekskl. barnet der skal på efterskole.

    Hvis elevens forældre er separerede eller skilt, er det den forælder, hvor eleven har sin folkeregisteradresse ved kursets begyndelse, hvis indkomst lægges til grund for beregningen. Det er dog hele hustandsindkomsten det sted hvor eleven bor som danner grundlaget for beregningen. Ud fra nedenstående priseksempel og tabel, kan I komme rimelig tæt på en vurdering af jeres egenbetaling.

     

    PRISBEREGNER

    Du kan lave beregninger basseret på din husstands indkomstgrundlag her:

    Prisberegner